rozmiar czcionki: A | A | A

Szkoła za 20 milionów dla niesłyszących dzieci

09.05.2011 16:16

Doskonale wyposażona sala gimnastyczna i nowoczesne warsztaty stolarskie, gdzie niesłyszący uczniowie będą się uczyć zawodu. Tak w skrócie można opisać nowy budynek w którym już od wtorku, 10 maja, będą się uczyć niesłyszące dzieci. Budynek za ponad 20 milionów złotych powstał w ramach rozbudowy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. Dworskiej 8 we Wrocławiu. Dziś w jego otwarciu wziął udział wicemarszałek Radosław Mołoń.

Projekt został realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W jego ramach nie tylko powstał obiekt w którym mieścić się będą szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa i uzupełniające liceum ogólnokształcące. Dzięki dotacji z budżetu samorządu dolnośląskiego i pieniądzom z Unii Europejskiej udało się też wyposażyć wszystkie sale lekcyjne oraz stworzyć nowoczesny kompleks sportowy i blok warsztatowy dla 200 niesłyszących uczniów.
•    Wartość inwestycji-20 515 096,31 zł.
•    Budżet Województwa Dolnośląskiego –  6 544 120,24 zł
•    Dotacja z Unii Europejskiej  (RPO WD) –13 970 852,28 zł

Nowy obiekt powstał w miejscu dwóch starych, wyeksploatowanych budynków, które zostały wyburzone.  Trzeba wspomnieć o tym, że ośrodek przy Dworskiej, który działa od 1948 roku, prowadził zajęcia dydaktyczne m.in. w budynkach wzniesionych w latach 60-tych, które częściowo były wyłączone z eksploatacji ze względu na ich stan techniczny.

Obecnie w ośrodku przebywa i uczy się 140 wychowanków w wieku od 3 do 24 lat. Szkoła obejmuje opieką coraz młodsze dzieci. Nowa baza pozwoli na rozszerzenie oferty edukacyjnej i przyjęcie większej liczby niesłyszących uczniów.