rozmiar czcionki: A | A | A

Święto Politechniki Wrocławskiej

16.11.2011 15:42

16 listopada członek zarządu Jerzy Tutaj uczestniczył w corocznym święcie Politechniki Wrocławskiej. Święto to upamiętnia pierwszy polski wykład na uczelni, który 15 listopada 1945 r. wygłosił prof. Kazimierz Idaszewski. Głównym punktem obchodów było przyznanie doktora honoris causa prof. Alfredowi Forchelowi, rektorowi Uniwersytetu w Würzburgu.

Święto stało się też okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień, m.in. Medalu Politechniki Wrocławskiej, Złotych Odznak PWr. z Brylantem i nagród naukowych rektora. Po raz pierwszy w historii przyznano „Lwy Politechniki Wrocławskiej” dla pracowników uczelni, którzy przynoszą chlubę i przyczyniają się do podnoszenia autorytetu Alma Mater w środowisku akademickim, rozsławiając jej dobre imię i pozytywny wizerunek. Laureatami nagrody zostali prof. Jan Biliszczuk, mgr Marek Burak oraz dr Anna Hajdusianek.

Uroczystości uświetnił występ Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej oraz Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu.

Główne obchody święta Politechniki Wrocławskiej poprzedziło popisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych (BIBLIOTECH) na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki. Nowy budynek stanowić będzie zintegrowany cyfrowy kompleks różnorodnych ośrodków informacyjnych oraz naukowo-badawczych. Z zasobów biblioteki, dostępnych wyłącznie w formie elektronicznej, korzystać będą studenci, naukowcy, badacze, przedsiębiorstwa i specjaliści z przemysłu związanego ze sferą B+R (badania i rozwój). Projekt współfinansowany jest ze środków "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka".

****
Alfred Forchel urodził się w 1952 roku w Stuttgarcie, gdzie studiował fizykę (w latach 1972-78), uzyskał tytuł doktora (1983) i otrzymał habilitację (1988). W latach 1984-90 był kierownikiem Laboratorium Mikrostruktur Uniwersytetu w Stuttgarcie. W roku 1990 rozpoczął pracę w Katedrze Fizyki Technicznej Uniwersytetu w Würzburgu. Cztery lata później objął stanowisko Kierownika Laboratorium Mikrostruktur. Jest jednym z twórców pierwszego kierunku studiów w obszarze nauk inżynieryjnych na Uniwersytecie w Würzburgu - Technika Nanostruktur. W październiku 2009 roku objął stanowisko rektora. Kontakty prof. A. Forchela z Politechniką Wrocławską rozpoczęły się w 1998 r. Od tego czasu, w wyniku tej współpracy, opublikowano ponad 70 artykułów w wysokiej rangi czasopismach naukowych. Wyniki wspólnych badań zostały wykorzystane w 6 doktoratach i 3 habilitacjach.