rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie Wicemarszałka Radosława Mołonia z Beneficjentami prestiżowego stypendium im. Lane’a Kirklanda.

20.09.2013 15:25

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Radosław Mołoń wraz z Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Panem Józefem Dymalskim spotkali się dzisiaj z Beneficjentami prestiżowego stypendium im. Lane’a Kirklanda, pochodzącymi z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Azerbejdżanu oraz Kazachstanu.

Organizatorem spotkania był Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Marek Bojarski. Celem pobytu na stypendium jest zapoznanie się z naszymi doświadczeniami w zakresie edukacji. Na spotkaniu poruszano wiele kwestii m. in. dotyczących administracji publicznej oraz różnic między administracja rządową a samorządową.

 

Stypendyści w roku akademickim 2013/2014 będą studiowali na Uniwersytecie Wrocławskim, ale także na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

Idee i założenia Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda wywodzą się bezpośrednio z misji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) i obracają się głównie wokół wspierania demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Program Kirklanda to dwusemestralne studia doskonalące. Pobyt na stypendium Kirklanda trwa 9,5 miesiąca i rozpoczyna się od programu orientacyjno-przygotowawczego. Ma on przygotować stypendystów do pobytu w Polsce poprzez oswojenie ich z językiem i przybliżenie codziennych realiów, a także zintegrować osoby z różnych krajów, z różnymi doświadczeniami, wykształceniem i poglądami.