rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie w ramach projektu YURA - 10 - 12 luty 2011 w Hotelu Europeum we Wrocławiu

09.02.2011 12:54

W dniach 10-11.02.2011r. we Wrocławiu w Hotelu EUROPEUM odbędą się spotkania dla projektu "Yura - opracowanie transgranicznej strategii na rzecz młodzieży w regionach z problemami migracyjnymi " realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IV B Europa Centralna. Celem spotkań będzie opracowanie modelu wielopłaszczyznowej i ponadnarodowej strategii na rzecz młodzieży w regionach z problemem migracji. Głównym celem strategii będzie promowanie regionalnej atrakcyjności i konkurencyjność w celu powstrzymania zjawisk migracji młodych osób poza granice regionów.

Opracowanie wspólnych, ponadnarodowych metod powinno stworzyć fundamenty, które będą promować aktywne uczestnictwo młodych ludzi
we wspólnocie wszystkich obywateli regionu. Pozwoliłoby to ograniczyć negatywny wpływ zmian demograficznych i społecznych głównie 
w regionach wiejskich. Strategia pozwoli  na opracowywanie i wdrażanie modeli długoterminowej współpracy pomiędzy szkołami, przedsiębiorstwami i instytucjami rozwoju regionalnego w celu kształcenia młodych pracowników, na które zgłaszają zapotrzebowanie firmy regionalne.

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonia Anhalt, Administracji Okręgowej Burgenlandkreis, Instytutu Polityki Strukturalnej i Rozwoju Gospodarczego,Zarządu Regionalnego UE Południowo-Wschodniej Styrii, Innowacyjnego Regionu Styria, Kraju Usteckiego, Prowincji Novara, Stowarzyszenia Studentów i Społeczeństwa Obywatelskiego komitetu Hajdu-Bihar,Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Edukacji Międzynarodowej.Wnioskodawcą – Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii- Anhalt.

W listopadzie 2010 roku została podpisana Umowa Partnerska pomiędzy Partnerem Wiodącym, a Województwem Dolnośląskim dotycząca wdrożenia realizowanego w ramach programu Europa Środkowa projektu nr 2CE149P4 YURA - opracowanie transgranicznej strategii na rzecz młodzieży w regionach z problemami migracyjnymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 022 900 Euro, z czego dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 586 345 Euro, natomiast wkład lidera i partnerów w projekcie wynosi 436 555 Euro.

Wartość środków zaplanowanych w budżecie projektu przypadającym na Województwo Dolnośląskie wynosi 173 900 Euro,
z czego wkład własny Województwa wyniesie ogółem 26 085 Euro, co stanowi 15 % ogółu wydatków ze strony Województwa. Projekt realizowany jest w latach 2010 – 2013.