rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie podsumowujące projekt pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku".

18.12.2013 07:48

W dniu 16 grodnia 2013 r. w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu odbyło się ostatnie oficjalne spotkanie partnerów projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku". W spotkaniu Województwo Dolnośląskie reprezentował Wicemarszałek Pan Radosław Mołoń, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pan Jerzy Więcławski, a także Kierownik Działu ds. Wdrażania Projektów Unijnych w ramach RPO w WEiN UMWD Pan Tomasz Tilgner wraz z pracownikami Działu Panią Małgorzatą Harasymowicz oraz Panią Jolantą Kabatą.

Spotkanie miało na celu podsumowanie realizacji projektu, podziękowanie Partnerom za skuteczne działania i dobrą współpracę, podpisanie ostatnich aneksów do umów wykonawczych oraz uczulenie Partnerów na obowiązek zachowania trwałości projektu. 


Z ramienia Województwa projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” realizowany był w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”.

 

415 pracowni w 52 placówkach kształcenia zawodowego, z około 20 tysiącami sztuk sprzętu za kwotę ponad 67 milionów złotych, to symbole wielkości projektu, stawianego m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego za wzór wyjątkowo dobrej praktyki wykorzystywania środków unijnych.

 

W ramach projektu inwestycyjnego utworzono, na bazie istniejących placówek edukacyjnych, sieć centrów oraz filii szkolących w siedmiu branżach: mechanicznej, samochodowej, elektro-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, informatycznej, budowlanej, turystycznej. Dzięki temu szkoły i placówki w powiatach: Bolesławieckim, Głogowskim, Kłodzkim, Oleśnickim, Świdnickim oraz gminach/miastach na prawach powiatu: Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu oraz dwóch szkołach, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym, zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny.