rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.

22.09.2021 11:54

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.

W dniu 21 września 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 4301/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Uchwała nr 4301/VI/21