rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie Konkursu „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej… ”. 80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

25.11.2022 09:33

23 listopada 2022 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej odbył się wernisaż prac Konkursu „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej… ”. 80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, podczas którego wręczono laureatom oraz wyróżnionym dyplomy oraz nagrody, a nauczycielom i dyrektorom placówek podziękowania oraz upominki.

DBP we Wrocławiu

Konkurs objął honorowym patronatem Pan Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Pan Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

14 lutego 2022 r. przypadła 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej. W nawiązaniu do tej rocznicy Oddział IPN we Wrocławiu, kontynuując trwającą już od wielu lat współpracę z jednostkami penitencjarnymi Dolnego Śląska, zorganizował wraz z Aresztem Śledczym we Wrocławiu kolejną edycję konkursu plastycznego wpisującego się w realizację programu resocjalizacyjnego „Spotkania z historią 2022”.


Tegoroczną edycję  Konkursu rozszerzono o młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Organizatorami Konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu oraz Aresztem Śledczym we Wrocławiu, Oddziałem IPN we Wrocławiu, Wrocławskim Klubem „Anima”.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Mirosława Stachowiak-Różecka, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, Tytus Czartoryski, Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji UMWD, Małgorzata Calińska-Mayer, Radna Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Komorowski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy UMWD, Rafał Olejarz,  Z-ca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy UMWD, Sławomir Jachimowski, Dyrektor Wydziału Edukacji UMWD, Kamil
Dworaczek, Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu, Stanisław Ułaszewski, Prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz przedstawiciele służb więziennych.

Wszyscy uczestnicy spotkania spędzili czas z refleksją o trudnym okresie w dziejach Polski, w którym zwykli ludzie dokonywali niezwykłych rzeczy.

DBP we Wrocławiu
DBP we Wrocławiu
DBP we Wrocławiu
DBP we Wrocławiu
DBP we Wrocławiu
DBP we Wrocławiu