rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt "Fascynujący świat nauki"

22.10.2013 09:36

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem nowych projektów edukacyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dla projektu "Fascynujący świat nauki"

Celem projektu „Fascynujący świat nauki” jest podniesienie efektywności kształcenia poprzez modernizację bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Planuje się stworzyć 70 lokalnych centrów nauki, gdzie każde centrum składać się będzie z trzech pracowni: chemicznej, biologicznej i fizycznej. Pracownie wyposażone będą  w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, pozwalające na przeprowadzenie większości eksperymentów zgodnie z podstawą programową. W zależności od liczby szkół występujących na danym terenie do powiatów/miast trafi od 1 do 5 centrów nauki i to organy prowadzące będą decydowały w jakiej konfiguracji trafią do poszczególnych szkół. Nowoczesne pracownie pozwolą realizować zajęcia metodami ćwiczeniowymi, w 2-4 osobowych zespołach uczniowskich. Dostarczone pomoce dydaktyczne pozwolą na zaprojektowanie i przeprowadzenie większości doświadczeń uczniowskich przewidzianych w programach nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwijanie umiejętności uczniów związanych z poznawaniem a także badaniem podstawowych zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych. Na wyposażeniu pracowni znajdą się również odpowiednie multimedia pozwalające na wizualizację przebiegu i wyników prowadzonych eksperymentów.

Planuje się, że projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską oraz budżet Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Na organach prowadzących szkoły spoczywać będzie obowiązek dostosowania pomieszczeń do uruchomienia pracowni, co wynikać będzie z porozumień zawartych przez Województwo Dolnośląskie z organami prowadzącymi szkoły zakwalifikowanymi do projektu.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie do dnia 15.11.2013 r. na adres Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Ankieta dla projektu "Fascynujący świat nauki"