rozmiar czcionki: A | A | A

Program Doskonalenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w zakresie posługiwania się językiem zawodowym.

30.09.2013 10:42

Rozpoczęła się I edycja warsztatów skierowanych do nauczycieli języka niemieckiego, uczących w szkołach ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska języka niemieckiego, jako obowiązkowego przedmiotu pn. „Język obcy zawodowy”.

25 września br. we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze rozpoczęła się I edycja warsztatów dla nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w dwóch branżach: mechanicznej i gastronomicznej.

 

Warsztaty realizowane są przez Województwo Dolnośląskie we współpracy z Dolną Saksonią. Program w całości finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.  W warsztatach biorą udział nauczyciele języka niemieckiego pracujących w polskim systemie edukacji w trzech typach szkół: Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej i Szkole Policealnej.

 

Program ma na celu podniesienie kompetencji językowej tych nauczycieli w obszarze nauczania języka obcego zawodowego.
Program realizowany jest w formie 100-godzinnego Kursu Doskonalącego, który zakończy się uzyskaniem Certyfikatu.

 

Zajęcia kursu obejmować będą następujące moduły:
- ćwiczenia leksykalne
- komunikację w procesie pracy.

 

W związku z tym, że zajęcia wymagają zapoznania się, nazywania oraz komunikacji z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i specjalistycznego sprzętu warsztatowego oraz laboratoryjnego, zajęcia prowadzone będą w każdym miejscu, tj. w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu w Specjalistycznych Pracowniach zlokalizowanych w Centrach Kształcenia Zawodowego w tych branżach.

 

Pracownie te wyposażone zostały w najnowocześniejszy sprzęt zawodowy w ramach zakończonego w tym roku przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego projektu systemowego z RPO „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”- Projektu, w ramach którego za blisko 70 mln. zł., Samorząd Wojewóedztwa Dolnośląskiego wyposażył 9 takich centrów na Dolnym Śląsku.