rozmiar czcionki: A | A | A

Pracownia przyrodnicza w Tuszynie

18.03.2011 19:59

Wicemarszałek Radosław Mołoń otworzył pracownię przyrodniczą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie (gm. Dzierżoniów). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. Jego celem jest wyposażenie 118 pracowni w szkołach podstawowych w sprzęt służący do doświadczeń naukowych przeprowadzanych przez uczniów.

Większość pracowni zlokalizowana jest w szkołach położonych na obszarach wiejskich. Dwie pracownie specjalistyczne, nastawione głównie na problematykę ekologiczną mieszczą się w ośrodkach Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Są one wyposażone w zestawy eksperymentalne pozwalające na badanie czystości powietrza, wody i gleby. We wszystkich warsztatach przyrodniczych będą komputery oraz zestawy eksperymentalne składające się z odczynników i substancji chemicznych. Pozwolą one na przeprowadzanie większości doświadczeń przewidzianych w programach nauczania przyrody w szkole.

W pełni efektywne wykorzystywanie zakupionego wyposażenia zapewnione będzie poprzez realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednym z nich jest program "Szkolenia nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”, a drugim - "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji". Oba te przedsięwzięcia przygotują 120-osobową grupę nauczycieli do pracy w nowych pracowniach. Umożliwią też sfinansowanie pozaszkolnych zajęć w warsztatach przyrodniczych.