rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w przedziale wiekowym 5-11...."

26.10.2022 11:57

Zgodnie z Uchwałą Nr 6048/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu EkoPozytywni we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w przedziale wiekowym 5-11 będących w edukacji domowej lub planujących ten tryb kształcenia”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych i Ryku Pracy


Ogłoszenie