rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „XX Wojewódzki konkurs BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych”

05.09.2022 12:31

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 5859/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn.  „XX  Wojewódzki konkurs BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych”.

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych i Ryku Pracy

Ogłoszenie (wersja dostępna)