rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka 2022”

21.04.2022 09:38

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka 2022”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5209/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Studentów Marketingu i Zarządzania w Łodzi realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 800 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Wrocławska Mapa Akademicka 2022”.

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji/ Departament Spraw Społecznych i Ryku Pracy.

Ogłoszenie (plik pdf)