rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w przedziale

10.10.2022 10:35

W dniu 6 października 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie EkoPozytywni we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w przedziale wiekowym 5-11 będących w edukacji domowej lub planujących ten tryb kształcenia”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy/Wydziału Edukacji oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: edyta.janiszewska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy, Wydział Edukacji, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, do dnia 17 października 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie -wersja dostępna