rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

11.08.2021 12:08

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadania publicznego w 2021 r. dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w uchwale nr 4147/VI/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.


Do pobrania:

Uchwała nr 4147/VI/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. wraz z załącznikami -

pdf / word 


Ogłoszenie konkursowe- pdf / word


Oświadczenie dot. wcześniej otrzymanych dotacji - word