rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.

06.02.2019 12:31

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.

Celem naboru wniosków jest wyłonienie i wsparcie zadań dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

W ramach działania przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

Zadanie 1 
Organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych;

Zadanie 2
Publikacje, wydawnictwa naukowe
Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne.


Tematyka poruszanych zagadnień, na które uprawnione podmioty chcą uzyskać dofinansowanie (zarówno na zadanie 1 jak i na zadanie 2) musi być związana z zadaniami Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego tj. z edukacją lub działalnością organizacji pozarządowych lub działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są dolnośląskie uczelnie wyższe.

Przedsięwzięcie obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2019 roku i kończy się nie później niż 31 grudnia 2019 r.
Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia zadania oraz zakończenia zadania.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 11.02.2019 r. do dnia 4.03.2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu ( Uchwała nr 331/VI/19 ZWD z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r. oraz załączniki do uchwały wraz z ogłoszeniem - zał. nr 1), także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ogłoszenie zamiesza się również na tablicy ogłoszeń Wydziału Edukacji i Nauki UMWD.

Wniosek realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna)