rozmiar czcionki: A | A | A

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wzorem dla innych samorządów!

15.07.2015 10:33

13 lipca br. przy ul. Dobrzyńskiej odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego z przedstawicielami innych samorządów wojewódzkich, którego celem było zaprezentowanie programu modernizacji szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku jako dobrej praktyki oraz udzielenie informacji o szczegółach realizacji projektów w ramach programu.

Fot. UMWD

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentowali m.in. Tadeusz Samborski - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Wanda Gołębiowska - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Jerzy Więcławski - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki oraz Zastępca Dyrektora  - Małgorzata Medyk.

Gośćmi Marszałka Cezarego Przybylskiego byli między innymi: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek, Członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Michał Opieczyński oraz przedstawiciele władz samorządów wojewódzkich z innych regionów Polski.

O początkach prac nad przywróceniem szkolnictwu zawodowemu właściwej rangi i dostosowaniem go do realiów nowoczesnej gospodarki mówił Marszałek Przybylski, który jeszcze jako Przewodniczący Konwentu Powiatów i Starosta Bolesławiecki czynnie uczestniczył w pracach nad projektami. W dalszej części spotkania Dyrektor Jerzy Więcławski zrelacjonował najważniejsze elementy, przebieg i efekty wdrożenia projektu: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a dyrektor Małgorzata Medyk przedstawiła komplementarne działania w ramach dwóch części projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Po prezentacjach odbyła się dyskusja, kontynuowana także podczas dalszej części spotkania, którą stanowiła wizyta studyjna w Zespole Szkół Nr 2 (tzw. samochodówce). Goście mieli możliwość przyjrzenia się wyposażeniu pracowni do nauki przedmiotów zawodowych w ramach branży samochodowej oraz analiz najlepszych sposobów przygotowania uczniów do rynku pracy.

Zaproszeni goście zgodnie stwierdzali, że wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami pozwala na sprawne korzystanie ze środków publicznych i bardziej efektywną realizację projektów, jednocześnie przyczyniając się do wzmocnienia partnerstwa samorządów oraz propagowania współpracy i wymiany wiedzy.

Fot. UMWD
Fot. UMWD
Fot. UMWD
Fot. UMWD
Fot. UMWD
Fot. UMWD
Fot. UMWD