rozmiar czcionki: A | A | A

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (d. Fundacja Dzieci Niczyje) zaprasza szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe do udziału w programie Chronimy Dzieci.

19.09.2016 08:41

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” prowadzi ogólnopolski program certyfikacji placówek oświatowych - Chronimy Dzieci.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Przedszkola i szkoły z całej Polski mogą dołączyć do programu Chronimy Dzieci oraz skorzystać z bezpłatnej oferty edukacyjnej
z zakresu przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, aby wdrożyć standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą i cyberprzemocą ze strony osób dorosłych
(rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program Chronimy Dzieci realizowany jest poprzez
wdrażanie w placówkach standardów ochrony dzieci przed przemocą.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.chronimydzieci.pl