rozmiar czcionki: A | A | A

Medale dla zdolnych uczniów

30.03.2011 15:46

Zakończyły się zmagania uczestników XI edycji dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów ‘zDolny Ślązak Gimnazjalista’ i VIII edycji konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych ‘zDolny Ślązaczek’. Podczas uroczystej gali wicemarszałek Radosław Moroń podziękował laureatom za wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce.

Wicemarszałek wraz z kuratorem oświaty i dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wręczył zdolnym Ślązakom i Ślązaczkom zaświadczenia uprawniające do zwolnienia ze sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów oraz z części egzaminu gimnazjalnego. Najbardziej uzdolnieni uczniowie odebrali także dyplomy i medale.

W tegorocznych konkursach wzięło udział 412 gimnazjów i 690 szkół podstawowych Dolnego Śląska. Do ich I etapu (szkolnego),  przystąpiło łącznie 39 535 uczniów. Do etapu II (powiatowego) zakwalifikowało się 2 430 osób. W finałach wojewódzkich uczestniczyło razem 473 uczniów, spośród których wyłoniono 173 laureatów.

****
Konkursy ‘zDolny Ślązak Gimnazjalista’ i ‘zDolny Ślązaczek’ są regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów, zarówno w każdym powiecie, jak i w całym województwie. Celem konkursów jest przede wszystkim rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz wdrażanie uczniów do samokształcenia. Organizatorem konkursów jest Dolnośląski Kurator Oświaty przy współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.