rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży

07.07.2010 15:20

6 lipca 2010r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska.

Termin składania ofert upływa 20 lipca 2010 r. o godz. 15.30. Oferty należy składać:
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych – Wydział Edukacji i Nauki, ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
- lub osobiście w sekretariacie Wydziału Edukacji i Nauki, ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław, pok. 6, I p.
Liczy się data wpływu oferty do sekretariatu.
Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

Więcej informacji (do pobrania)