rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs dla studentów i młodych naukowców

21.01.2010 12:41

Serdecznie zapraszamy chętnych studentów i młodych pracowników nauki z Dolnego Śląska do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie dotyczącym rewitalizacji terenów zdegradowanych REVITARE.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem  objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Środowiska oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Rewitalizacja terenów zdegradowanych jest szansą nie tylko na przywrócenie do życia wielu obiektów i dzielnic przemysłowych, ale także na ożywienie gospodarcze, zachowanie tożsamości kulturowej i ochronę terenów zielonych. To także szansa dla wielu młodych ludzi na wykorzystanie swojego potencjału i kreatywności, promocję dotychczasowych dokonań oraz możliwość prezentacji swojej pracy. Laureaci otrzymają sprzęt multimedialny oraz wezmą udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”.

Prace mogą być zgłaszane w kategoriach: przyrodniczo – krajobrazowej, technologiczno – inżynierskiej, projektowo – planistycznej, ekonomiczno – prawnej oraz społecznej do 31 maja 2010 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na www.revitare-konkurs.pl