rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja promująca rezultaty projektu z EFRR w ramach POWT Cz-PL 2007-2013 pn. „Akcent@com”

14.05.2015 13:59

W dniu 7 maja br. w Nachodzie/Czechy odbyła się konferencja promująca trwałe rezultaty projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „Akcent@com”.

Fot./Źródło: ZSA w Bożkowie

Projekt realizowany był w latach 2013-2015, a Samorząd Województwa Dolnośląskiego - Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pełnił rolę jednego z Partnerów w tym projekcie. Realizatorami działań w projekcie były natomiast dwie oświatowe jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

 

Województwo Dolnośląskie na konferencji reprezentował Pan Janusz Marszałek – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji oraz Pani Małgorzata Medyk – Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Nauki UMWD. Współgospodarzem konferencji był natomiast Pan Jan Birke – Burmistrz  Nachodu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele Euroregionów na Polsko-Czeskim Pograniczu oraz nauczyciele i uczniowie ze szkół polskich, które brały udział w projekcie.

 

Wśród prezentowanych trwałych rezultatów realizacji projektu znalazły się: „Nietradycyjny podręcznik komunikacji polsko – czeskiej i czesko – polskiej”, który służyć ma, jako pomoc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w życiu codziennym oraz „Informator o szkołach średnich na Polsko – Czeskim Pograniczu w roku szkolnym 2015/2016”, który pozwoli polskim i czeskim uczniom z Pogranicza na dotarcie do ofert edukacyjnych polskich i czeskich szkół,a także  „Wyszukiwarka Internetowa szkół średnich na Pograniczu Polsko – Czeskim”.

Fot./Źródło: ZSA w Bożkowie
Fot./Źródło: ZSA w Bożkowie
Fot./Źródło: ZSA w Bożkowie
Fot./Źródło: ZSA w Bożkowie
Fot./Źródło: ZSA w Bożkowie
Fot./Źródło: ZSA w Bożkowie
Fot./Źródło: ZSA w Bożkowie
Fot./Źródło: ZSA w Bożkowie
Fot./Źródło: ZSA w Bożkowie