rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja podsumowująca projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

09.09.2013 15:24

5 września 2013 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”. W uroczystości udział wziął Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Radosław Mołoń, przedstawiciele Partnerów projektu: Starostowie i Prezydenci miast, dyrektorzy wydziałów edukacji starostw lub urzędów gmin z Dolnego Śląska, przedstawiciele urzędów marszałkowskich z całej Polski, naukowcy wrocławskich uczelni, lokalni przedsiębiorcy i organizacje zrzeszające pracodawców.

W konferencji udział wzięli także przedstawiciele wykonawcy w projekcie z Wiceprezesem Cube ITG SA Jackiem Kujawą.

 

Gościem honorowym konferencji był generał Mirosław Hermaszewski, którego, z okazji 35-lecia lotu w kosmos, Wicemarszałek Radosław Mołoń uhonorował wręczeniem okolicznościowej statuetki oraz listu gratulacyjnego.

 

Jednym z ciekawszych punktów programu konferencji była dyskusja panelowa, podczas której przedstawiciele różnych środowisk, mi. in. Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej dr Zbigniew Sebastian oraz profesor Uniwersytetu Przyrodniczego Józef Sowiński, omówili ideał modelu współpracy edukacji i rynku pracy w warunkach innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

 

Celem projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” było unowocześnienie sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach i 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. Najistotniejszą cechą projektu jest to, że pracownie zostały wyposażone w najnowocześniejszy, najwyższej klasy sprzęt o charakterze przemysłowym (np. nowoczesne obrabiarki numeryczne z pełnym oprogramowaniem do branż mechanicznej i mechatronicznej). Spowoduje to, że pracodawcy będą mogli zatrudniać w pełni wykształconych absolwentów, przygotowanych do pracy na identycznym jak w przemyśle sprzęcie. Dodatkowo zasięg projektu spowoduje, iż uczniowie z całego Dolnego Śląska będą mogli być kształceni w ramach szkolnictwa zawodowego kompleksowo, na bardzo wysokim, równym poziomie.

 

Program modernizacji kształcenia zawodowego w regionie został przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy ze wszystkimi powiatami, zgodnie z celami i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku.  Projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” jest przedsięwzięciem, które uwzględnia zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego wchodzące w życie z dniem 1 września 2012 r. oraz odpowiada nowym wyzwaniom stawianym szkolnictwu zawodowemu przez rynek pracy. Zakupione wyposażenie zapewni kształcenie uczniów na poziomie techniki i technologii oczekiwanym przez pracodawców. Poprzez realizację projektu możliwe jest dokonanie jakościowej i systemowej zmiany struktury szkół i placówek kształcenia zawodowego Województwa Dolnośląskiego, a najnowocześniejsze wyposażenie pozwoli kształcić efektywnie, w nawiązaniu do nowoczesnej technologii.

 

Projekt zakładał utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów oraz filii w siedmiu branżach:   mechanicznej, samochodowej, elektro – energetycznej, mechatroniczno – elektronicznej, informatycznej, budowlanej oraz turystycznej.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”, a jego całkowita wartość to 67 375 723,72 złotych, przy kwocie  dofinansowania z Unii Europejskiej 45 684 060,48 złotych. 19 marca 2013 roku wykonawca zakończył dostarczanie wyposażenia do wszystkich 415 pracowni w 52 placówkach Dolnego Śląska.

 

PROJEKT W LICZBACH:
7 Branż
8 Grup eksperckich
9 Partnerów projektu
52 wyposażone placówki
415 pracowni
Około 20 tysięcy sztuk sprzętu
Około 25 tysięcy przeszkolonych uczniów
67 375 723,72 złotych - całkowita wartość projektu