rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja „Dolnośląska Platforma Edukacyjna – platformą wymiany doświadczeń”.

19.09.2013 08:59

W dniu 18 września 2013 r. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Radosław Mołoń wraz z Zastępcą Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Panem Dominikiem Kłosowskim oraz Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki UMWD Panem Jerzym Więcławskim wzięli udział w konferencji „Dolnośląska Platforma Edukacyjna – platformą wymiany doświadczeń”, która jest kolejnym spotkaniem przedstawicieli placówek biorących udział w projekcie Dolnośląska e szkoła. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy oraz przedstawiciele jednostek samorządowych z całego Dolnego Śląska.

Głównym celem tego spotkania było podsumowanie konkursu na najlepszą stronę tytułową sali, zorganizowanego dla nauczycieli po raz pierwszy na Dolnośląskiej Platformie Edukacyjnej. Organizatorem konkursu na najlepszą stronę tytułową sali na platformie edukacyjnej był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a jego współorganizatorami - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

Przedmiotem konkursu było opracowanie strony tytułowej sali, stanowiącej przewodnik dla ucznia realizującego jedną, 45-minutową jednostkę lekcyjną. Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu jednego nauczyciela (właściciela sali).
Celem konkursu było promowanie przykładów dobrych praktyk wypracowanych przez szkoły uczestniczące w projekcie Dolnośląska e szkoła, promowanie najbardziej aktywnych szkół, które wykorzystują pozyskaną z projektu platformę edukacyjną, podniesienie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania platformy w działalności edukacyjnej oraz ich aktywizacja na platformie.

 

Konkurs ogłoszono w styczniu br.. Zgłoszone do konkursu strony tytułowe sal musiały pozostać nie zmienione aż do 4.03.2013 r. (data rozstrzygnięcia konkursu). Wyniki ogłoszono w Sali Wszystkich Nauczycieli na platformie. Do konkursu przystąpiło 61 szkół i placówek oświatowych uczestniczących w projekcie „Dolnośląska e-szkoła”.

 

Komisja konkursowa kierując się ściśle określonymi wcześniej kryteriami, takim jak: pomysł, wykorzystanie narzędzi platformy, funkcjonalność strony tytułowej oraz szata graficzna, wyłoniła trzech zwycięzców. Przyznała również wyróżnienia. Współorganizatorzy przed zakończeniem konkursu zapewnili uczestnikom bezpłatne szkolenie z zakresu tworzenia strony tytułowej.

 

Uczestnicy konferencji mieli także sposobność uporządkowania, uzupełnienia lub zdobycia wiedzy z zakresu stosowania prawa autorskiego w Internecie, wymiany praktycznych doświadczeń w stosowaniu ciekawych rozwiązań w szkołach wykorzystujących Dolnośląską Platformę Edukacyjną.

 

Organizatorzy przygotowali także zajęcia warsztatowe, podczas których najbardziej doświadczeni nauczyciele z dolnośląskich szkół zaprezentowali swoje sposoby aktywizacji uczniów na platformie edukacyjnej.