rozmiar czcionki: A | A | A

Innowacyjne metody nauczania na obszarach wiejskich

13.02.2012 16:08

Dziś wicemarszałek Radosław Mołoń spotkał się z dolnośląskimi wójtami i burmistrzami w związku z uruchomieniem z dn. 17 stycznia br. przez samorząd projektu „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauki matematyczno-informatycznych”. Konferencja odbyła się w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu.

Projekt jest kontynuacją zakończonego przez Wydział Edukacji i Nauki UMWD projektu systemowego współfinansowanego jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”. Jego budżet powstał z oszczędności poprojektowych. Ponadto, jako wkład własny w ten projekt, zarząd województwa podjął w lipcu 2011 r. decyzję o zakupie dodatkowo za 200 tys. zł. pracowni przyrodniczej, która będzie wyłączną własnością samorządu i zlokalizowana zostanie w siedzibie Filii w Legnicy Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Nowy projekt trwać będzie przez 2 lata od września 2012 r. do sierpnia 2014 r.,a jego wartość wynosić będzie  1 625 200 zł.

Beneficjentem systemowym projektu jest Wydział Edukacji i Nauki urzędu marszałkowskiego, a realizatorem (jak w przypadku zakończonego w sierpniu 2011 r. projektu) DODN we Wrocławiu.

W projekcie udział weźmie 1012 nauczycieli z gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich. 500 z nich to nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych, a 512 uczy matematyki w szkołach podstawowych oraz biologii, chemii, fizyki i matematyki w gimnazjach.