rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

26.08.2015 15:13

Uprzejmie informujemy, że  w Wydziale Edukacji i Nauki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, brak jest aktualnie środków na zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.