rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o projekcie pn.: „Akcent@com“.

29.10.2013 08:38

W dniu 1 lipca 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Akcent@com”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Partnerami projektu Akcent@com są:
1. Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego, Český Těšín – jako partner wiodący.
2. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
3. Instytut EuroSchola, Frýdek-Místek.
4. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

Realizatorami części zadań w projekcie są dwie jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

 

Działania projektu realizowane będą w okresie: 01.07.2013 r. – 30.04.2015 r.

 

Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności i wiedzy osób na granicy czesko – polskiej poprzez rozwój warunków do realizacji współpracy transgranicznej w dziedzinie edukacji w sześciu euroregionach (Nysa - Nisa, Glacensis, Pradziad - Praděd, Beskidy - Beskydy, Śląsk Cieszyński -  Těšínské Slezsko, Silesia).

 

Grupą docelową projektu są nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu sześciu wymienionych euroregionów po polskiej i czeskiej stronie granicy.

 

Projekt podkreśla konieczność zwalczania stereotypów dzięki wzajemnemu poznawaniu języków krajów sąsiadujących oraz wspiera mieszkańców pogranicza w nawiązywaniu formalnych i nieformalnych kontaktów przy wyszukiwaniu możliwości współpracy, wyszukiwaniu partnerów projektu, inicjowaniu wspólnych projektów szkół, w celu podwyższenia możliwości konkurencyjnych na rynku pracy.

 

W ramach działań projektu zaplanowano m.in. warsztaty transgraniczne dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których głównym tematem będzie edukacja interkulturowa i rozwój kompetencji komunikacyjnych w językach krajów sąsiadujących. W warsztatach wezmą udział przedstawiciele szkół z 6 euroregionów obu krajów: 360 nauczycieli, w zajęciach edukacyjnych 288 uczniów i 72 nauczycieli. Następnie zostanie opracowany i wydany nietradycyjny podręcznik komunikacji polsko – czeskiej i czesko – polskiej, służący jako pomoc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w życiu codziennym, zawierający przysłowia i ich znaczenia, połączenia wyrazowe i homonimy,  „zdradliwe słówka”,  wyrażenia slangowe młodzieży. Publikacja w wersji drukowanej i elektronicznej wzbogacona zostanie o trafne ilustracje komiksowe i sytuacyjne, będzie zamieszczona także na stronach www i może być wykorzystana m.in. jako pomoc dydaktyczna w szkołach oraz służyć jako ciekawa pomoc w codziennej komunikacji polsko-czeskiej.

 

W dniu 12.09.2013 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna, otwierająca projekt. Uczestnicy wysłuchali wykładu Pana profesora dr. hab. Jana Miodka, Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pt.: „Polsko-czeskie relacje językowe”, podczas którego Profesor mówił o wzajemnym oddziaływaniu języków sąsiadów - Polski i Czech - w różnych okresach historycznych.

 

W dniach 14-15 listopada br. w Czechach odbędą się warsztaty dla nauczycieli.

Projekt zakończy konferencja w Pradze w marcu 2015 r.
Zapraszamy na stronę projektu: http://www.akcent.pctesin.cz/