rozmiar czcionki: A | A | A

Gaudeamus na Uniwersytecie Przyrodniczym

14.10.2011 17:56

Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz świata nauki zarówno z kraju i z zagranicy uczestniczyli w jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W ceremonii udział wziął wicemarszałek Radosław Mołoń.

www.up.wroc.pl

- Mija 60 lat od chwili, gdy uroczystym Gaudeamus zainaugurowano pierwszy rok akademicki naszej Almae Matris, dziś Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przeszliśmy długą drogę, od trudnych, pionierskich początków, kiedy to grupa profesorów przybyła głównie ze Lwowa do dawnego piastowskiego grodu i podjęła trud odrodzenia życia akademickiego i naukowego w tym mieście. Dzisiejsza uroczystość ma wyjątkowy charakter także dlatego, że świętujemy równocześnie okrągłe rocznice, 155. i 130., utworzenia poprzedniczek naszego uniwersytetu, których jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami - Akademii Rolniczej w Dublanach i Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Rok 2011 to także 130. rocznica nauk rolniczych we Wrocławiu - powiedział rozpoczynając przemówienie inauguracyjne rektor prof. Roman Kołacz.

Następnie, już tradycyjnie, odbyła się immatrykulacja studentów I roku, po której wyróżniono najlepszych naukowców uczelni. Statuetkę Sapere auso otrzymał prof. Janusz Pawęska, absolwent wrocławskiej weterynarii, dyrektor Instytutu Chorób Tropikalnych w Republice Południowej Afryki, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) przy referencyjnych laboratoriach, delegat Wydziału Produkcji i Zdrowia Zwierząt Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz WHO do krajów afrykańskich. Natomiast statuetka Sapere aude powędrowała do studentki IV roku rolnictwa Elżbiety Pytlarz z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.

Ponadto po raz pierwszy wręczono „Dyplom roku” dla najlepszego absolwenta ufundowany przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia. Czek o wartości 15000 zł trafił do Pawła Krupy, absolwenta biotechnologii na Wydziale Nauk o Żywności.

W dalszej części inauguracji odbyła się promocja doktorów habilitowanych oraz dekoracja odznaczeniami państwowymi i medalami „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” dla zasłużonych pracowników uczelni. Wykład inauguracyjny pod tytułem „Wartości w życiu publicznym” wygłosił gość specjalny Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier III Rzeczypospolitej, doradca Prezydenta RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej.

Uroczystość uświetnił występ chóru Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

www.up.wroc.pl