rozmiar czcionki: A | A | A

Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązak

16.05.2023 09:35

12 maja 2023 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się uroczysta Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Śląsk

Konkursy „zDolny Ślązak” są konkursami wojewódzkimi, skierowanymi do wszystkich uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego i obejmują następujące przedmioty szkolne: język polski, matematyka, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, język angielski oraz język niemiecki.


W wydarzeniu wzięli udział: Pani Mirosława Stachowiak-Różecka Poseł na Sejm RP, Pan Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, przedstawiciele Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, laureaci konkursu, rodzice oraz nauczyciele.


- To ważne wydarzenie dla uczniów, ponieważ wszystkie osoby, które wygrywają ten konkurs mają ułatwione dostanie się do wybranej szkoły średniej. Organizujemy ten konkurs po to, żeby wspierać młode talenty, które później będą budowały siłę naszego regionu i naszego kraju. Chcemy ich zainteresować przedmiotami konkursowymi i pokazać, że nauka może zagwarantować dobrą przyszłość – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.


Organizatorem konkursów jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy
z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Realizatorem konkursów jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa dla nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych, a także Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk zwrócił się do laureatów słowami – Życzę Wam drodzy uczniowie nieustającej ciekawości, bo to ona oprócz wytrwałości, talentu, pracy etc. wiedzie do sukcesu. Ona jest gwarancją odkrywania i gwarancją zwyciężania.

Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień od 2000 r. – najpierw pilotaż z matematyki, a w kolejnych latach z kolejnych przedmiotów. Celem konkursów „zDolny Ślązak” jest rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, wdrożenie uczniów do samokształcenia i doskonalenia umiejętności kluczowych i ponadprzedmiotowych, rozpoznanie uzdolnień uczniów, propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia.
Konkursy składają się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji powiatowych i finałów wojewódzkich.

Laureaci konkursów mają pierwszeństwo w wyborze szkoły ponadpodstawowej.
W roku szkolnym 2022/2023 do dziewięciu konkursów „zDolny Ślązak” na etapie szkolnym przystąpiło 58 253 uczniów, na etapie powiatowym 4208, a w finałach 1251.
Wyłoniono 402 laureatów:
w tym 6 laureatów czterokrotnych, 5 laureatów trzykrotnych, 44 laureatów dwukrotnych oraz 347 jednokrotnych.