rozmiar czcionki: A | A | A

„Economic Educational Territorial – Structure”

01.04.2011 14:27

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu uczestniczy w realizacji wielonarodowego, partnerskiego projektu, którego celem głównym jest wyeliminowanie podstawowych trudności związanych z ogólnym brakiem spójności między "systemem edukacji a nowoczesnymi technologiami i praktykami biznesowymi".

Projekt "ET-STRUCT" skierowany jest na obszar, który jest krytyczny dla potencjału wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Regionalni partnerzy w ramach projektu ustanowią trwałą regionalną strukturę organizacyjną ("ET-Management"), składającą się  z odpowiednich ciał ustanawiających politykę, partnerów edukacyjnych i innych podmiotów, tak aby w sposób innowacyjny, ciągły, dynamiczny, dopasować i zoptymalizować kwalifikacje siły roboczej do potrzeb gospodarki regionalnej, regionów zaangażowanych w projekt. Będzie to innowacyjny, elastyczny proces systemowy.

Projekt rozpoczął się w styczniu 2010 roku i potrwa do końca 2012. Jest realizowany w ramach programu Central Europe i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na stronie internetowej projektu „ET-struct” ukazała się animacja na temat jego głównych założeń oraz państw partnerskich z obszaru Środkowej Europy i Ukrainy zaangażowanych w powyższy projekt. Zapraszamy do zapoznania się z w/w animacją klikając na poniższy link:

http://www.etstruct.eu/