rozmiar czcionki: A | A | A

Dzień Edukacji Narodowej

16.10.2012 09:10

W dniu 12 października br. w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Udział w niej wzięli: Pani Danuta Leśniewska – Dolnośląski Wicekurator Oświaty oraz Pan Jacek Włodyga – Starosta Jeleniogórski i Pan Ryszard Rzepczyński – Zastępca Burmistrza Karpacza.

Dobry pedagog to osoba, która potrafi w przystępny sposób przekazywać wiedzę, znajduje czas na rozmowę z uczniami i wyjaśnienie wątpliwości czy też wysłuchanie ich trosk, problemów bądź radości.

Podczas uroczystości Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Pan Radosław Mołoń wyraził uznanie, gratulacje i podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za dotychczasową pracę, pasję, oddanie i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań.
Ponadto zostały wręczone nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla nauczycieli za ich wybitną pracę i stwarzanie warunków, które sprzyjają właściwej jakości kształcenia i wychowania młodzieży.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetniły występy młodych artystów – uczniów Szkoły.