rozmiar czcionki: A | A | A

Dzień Edukacji Narodowej

17.10.2011 12:41

W dniu 13 października br. w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Udział w niej wzięli dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Dobry pedagog to osoba, która potrafi w przystępny sposób przekazywać wiedzę, znajduje czas na rozmowę z uczniami i wyjaśnienie wątpliwości czy też wysłuchanie ich trosk, problemów bądź radości.

W trakcie obchodów przedstawiciel Zarządu Województwa Dolnośląskiego wyraził uznanie, gratulacje i podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za dotychczasową pracę, pasję, oddanie i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. Przypomniał o roli wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi. - Są oni przewodnikami, ujawniają pasję, odkrywają i pomagają poznawać świat, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań. Są współautorami wielu sukcesów - mówił wicemarszałek Mołoń.

Ponadto podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy - nagrody Marszałka Województwa Dolnosląskiego dla nauczycieli za ich codzienna pracę i stwarzanie warunków, które sprzyjają właściwej jakości kształcenia i wychowania młodzieży.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetniły występy młodych artystów - podopiecznych Ośrodka.