rozmiar czcionki: A | A | A

Dotacje na edukację przedszkolną.

29.01.2010 11:01

Zarząd województwa przeznaczy 10 mln 600 tys. zł na konkurs dotyczący wsparcia edukacji przedszkolnej.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”). Wnioski można składać od 15 lutego.

Składane projekty dotyczyć mogą m.in.
- tworzenia przedszkoli (w tym również uruchamiania innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w  środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich);
- wsparcia istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniającego się do zwiększonego udziału dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcia dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itd.
 
Szczegóły dotyczące ogłoszonych konkursów, naborów wniosków i ogłoszenia o zawieszonych konkursach PO KL dostępne są na stronie: www.efs.dolnyslask.pl