rozmiar czcionki: A | A | A

Dolny Śląsk reprezentantem Polski na konferencji „Innovative education – a real opportunity for youth” w Rumunii.

14.05.2015 08:07

W dniach 7-8 maja br. w Brasovie, w Rumunii, w ramach Zgromadzenia Regionów Europy, którego członkiem jest Dolny Śląsk, odbyła się konferencja nt. „Innovative education – a real opportunity for youth”.

Fot. J. Kabata, UMWD

Celem   Zgromadzenia   Regionów   Europy   (AER)   jest   pełnienie   funkcji   politycznego wyraziciela Regionów Europy, w tym m.in. organizowanie i rozwijanie dialogu, konsultacji i współpracy pomiędzy wszystkimi Regionami Europy, promowanie regionalizacji w Europie i zachęcanie do stosowania reguł pomocniczości i komplementarności pomiędzy lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi szczeblami instytucjonalnymi, promowanie instytucjonalnego uczestnictwa Regionów w procesie podejmowania decyzji. Przewodniczącym Podkomitetu ds. Współpracy Międzynarodowej (AER) w komitecie 3 jest Radny Województwa Dolnośląskiego Jacek Pilawa.

 

Ze względu na tematykę konferencji, związaną z innowacyjnym podejściem do edukacji, o uczestnictwo w tym wydarzeniu został poproszony przedstawiciel Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Konferencja została zorganizowana w ramach Komitetu 3 ds. Kultury, Edukacji, Młodzieży i Współpracy Międzynarodowej, przez Przewodniczącego Podkomitetu ds. Edukacji i Szkoleń Karoly Ambrusa

 

W konferencji wzięli udział m.in. Wiceprezydent Komitetu 3 Dag Rønning z Norwegii, badacz z Uniwersytetu Wageningen w Holandii Wim Zaalmink, Wiceprzewodniczący Klastra Edukacyjnego Rumunii Vajda Lajos, przedstawiciele Uniwersytetu Transylwańskiego, Werner Braun reprezentujący szkołę zawodową „Kronstadt” z Brasova. Dolny Śląsk w Brasovie reprezentowała Inspektor Jolanta Kabata.

 

Uczestnicy konferencji obradowali w siedzibie głównej Uniwersytetu Transylwańskiego w Brasovie. Prezentacje dotyczyły m.in.: uniwersyteckich innowacyjnych strategii zarządczych wobec studentów, doskonalenia zatrudnienia studentów na uniwersytecie – roli programów naprawczych, dobrych praktyk w szkolnictwie zawodowym w Rumunii, roli wiodących modeli wiedzy opartych na innowacyjnej edukacji, kompetencji związanych z kształceniem ustawicznym i ich roli w doskonaleniu efektywności działań instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym od narkotyków itp.

 

W ramach uczestnictwa przedstawiciela Dolnego Śląska została przedstawiona prezentacja dotycząca innowacyjnego podejścia do szkolnictwa zawodowego w regionie, w której uwzględniono przykłady dobrych praktyk w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”. Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem uczestników, pojawiło się szereg pytań o efekty projektu oraz strategię regionu na kolejne lata.

 

W trakcie trwania konferencji uczestnicy mieli okazję nie tylko posłuchać wystąpień i wziąć udział w interdyscyplinarnych dyskusjach, ale także, np. w ramach analizy problemu niwelowania różnic pomiędzy środowiskiem akademickim, a przemysłem odbyli wizytę w Centrum systemów energii odnawialnej oraz recyklingu Uniwersytetu Transylwańskiego, a w ramach wskazywania dobrych praktyk w kształceniu zawodowym zwiedzili niemiecką szkołę zawodową „Kronsztad”. Była także okazja obejrzenia biblioteki uniwersyteckiej, w której udało się odnaleźć polskie ślady.

 

Tekst: J. Kabata, UMWD.

Fot. J. Kabata, UMWD
Fot. J. Kabata, UMWD
Fot. J. Kabata, UMWD
Fot. J. Kabata, UMWD
Fot. J. Kabata, UMWD
Fot. J. Kabata, UMWD
Fot. J. Kabata, UMWD
Fot. J. Kabata, UMWD
Fot. J. Kabata, UMWD
Fot. J. Kabata, UMWD