rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląskie Konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek

22.03.2011 15:31

Zmagania konkursowe zakończyli uczestnicy XI edycji Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych "zDolny Ślązak Gimnazjalista" i VIII Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego dla Uczniów Szkół Podstawowych "zDolny Ślązaczek".

Podobnie jak w roku ubiegłym konkurs dla gimnazjalistów przebiegał w formule blokowo – przedmiotowej. Eliminacje szkolne i powiatowe odbywały się w trzech blokach międzyprzedmiotowych:

  • humanistycznym, z zakresu języka polskiego z elementami sztuki oraz historii z elementami wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyczno-fizycznym, z zakresu matematyki i fizyki,
  • przyrodniczym, z zakresu chemii, biologii i geografii.

Natomiast przedmiotowa część finałowa obejmowała siedem konkursów:

  • X Dolnośląski Konkurs Polonistyczny z elementami Sztuki,
  • X Dolnośląski Konkurs Historyczny z elementami WOS,
  • XI Dolnośląski Konkurs Matematyczny,
  • X Dolnośląski Konkurs Biologiczny,
  • X Dolnośląski Konkurs Chemiczny,
  • X Dolnośląski Konkurs Fizyczny,
  • IX Dolnośląski Konkurs Geograficzny

Finały konkursów polonistycznego i historycznego składały się z dwóch części – pisemnej i prezentacji ustnych.VIII Dolnośląski Konkurs Interdyscyplinarny dla Uczniów Szkół Podstawowych "zDolny Ślązaczek" przebiegał w każdym z trzech etapów w formule interdyscyplinarnej i zakończony został ustnymi prezentacjami finalistów.Konkursy "zDolny Ślązak Gimnazjalista" i "zDolny Ślązaczek" skierowane są do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. W tym roku szkolnym w konkursach wzięło udział 412 gimnazjów i 690 szkół podstawowych Dolnego Śląska. W etapie szkolnym do konkursów przystąpiło łącznie 39 535 uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych. W bloku humanistycznym wzięło udział 10 419 uczniów, w bloku matematyczno-fizycznym 8 520, w bloku przyrodniczym 8 588, a w Ślązaczku 12 008.Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 2 430 uczniów: 634 w bloku humanistycznym, 491 w bloku matematyczno-fizycznym, 535 w bloku przyrodniczym i 770 w konkursie interdyscyplinarnym. W realizacji II etapu konkursów brały udział również powiatowe ośrodki doradztwa oraz dyrektorzy i nauczyciele wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Łącznie etap powiatowy konkursów przeprowadzony był w 32 ośrodkach.


W finałach wojewódzkich uczestniczyło razem 473 uczniów spośród których wyłoniono 173 laureatów. Wśród gimnazjalistów 10 uczniów uzyskało tytuł wielokrotnego laureata, a 20 dwukrotnego laureata nie zawsze z pokrewnych przedmiotów, co świadczy o wszechstronności ich zainteresowań.
W organizacji finałów konkursów biologicznego, fizycznego, matematycznego i chemicznego Wojewódzka Komisja Konkursowa współpracowała z wydziałami Uniwersytetu Wrocławskiego: Wydziałem Biotechnologii, Wydziałem Fizyki i Astronomii, Wydziałem Matematyki i Informatyki, Wydziałem Chemii.

Konkursy "zDolny Ślązak Gimnazjalista" i "zDolny Ślązaczek" są regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów, zarówno w każdym powiecie, jak i w całym województwie. Celem konkursów jest przede wszystkim:
•rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów;
•wdrażanie uczniów do samokształcenia;
•integrowanie środowiska edukacyjnego związanego z drugim i trzecim etapem kształcenia.
 
Gala Laureatów odbędzie się 30 marca 2011 roku w Filharmonii Wrocławskiej. W trakcie uroczystości nastąpi wręczenie zdolnym Ślązakom i Ślązaczkom zaświadczeń uprawniających do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu oraz dyplomów i medali "zDolny Ślązak Gimnazjalista", "zDolny Ślązaczek" 2011.