rozmiar czcionki: A | A | A

DOLNOŚLĄSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

01.09.2020 11:20

Kto może złożyć wniosek:

Uczniowie / słuchacze szkół publicznych:
• branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
• branżowej szkoły II stopnia
• technikum – uczeń co najmniej II klasy
• szkoły policealnej dla młodzieży – słuchacz co najmniej II semestru

Średnia ocen:
• z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4, 00 – w przypadku szkół branżowych I stopnia, szkół branżowych II stopnia
• z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,33 – w przypadku techników /szkół policealnych dla młodzieży

Kryteria dodatkowe:
• finalista turnieju lub olimpiady
lub
• średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie nie niższym niż 4,20 – w przypadku szkół branżowych I II stopnia; 4,40 – w przypadku techników 4 i 5 letnich/szkół policealnych dla młodzieży.

(w przypadku uczniów szkoły II stopnia brane jest pod uwagę świadectwo ukończenia szkoły I stopnia)

Warunki udziału w Programie:
• uczeń / słuchacz jest zobowiązany do opracowania Planu Rozwoju Ucznia,
• uczeń słuchacz nie może pobierać innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
• wnioskodawca musi być w czasie składania wniosku oraz pobierania stypendium uczniem/słuchaczem w/w szkół publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie Województwa Dolnośląskiego
• stypendysta jest zobowiązany do udziału w Warsztatach dla stypendystów, prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską.

Kwota stypendium: 4500 zł na rok szkolny (450 zł miesięcznie), wypłacana w III ratach

Stypendystą można być tylko raz w ramach całego Projektu.

Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września 2020

Wnioski należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Edukacji
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław


Dokumenty do pobrania:


Wniosek

Oświadczenie

Regulamin

 

Program realizowany jest w ramach projektu:„Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowychi ponadgimnazjalnych” – finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny).


Nr projektu:  RPDS.10.04.01-02-0001/20Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Wrocławską.


Wartość projektu ogółem: 9 900 000 zł.


Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny (85%) 8 415 000 zł, Budżet Państwa (10%) 990 000 zł oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego (5%) 495 000 złLiczba uczestników: 1800 / 600 na rok szkolny.


Czas trwania projektu to trzy lata szkolne:

2020/2021

2021/2022

2022/2023


Przykładowe tematy Warsztatów, prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską:


• Wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności aplikacji Google (Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Google scripts itp.) w aktywności społecznej i pracy zawodowej

• Wykorzystanie portali społecznościowych, komunikatorów w kontekście cyber-bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu mowy nienawiści

• Zastosowanie narzędzi PREZI oraz innych narzędzi opensource do tworzenia prezentacji, jako alternatywa dla klasycznej prezentacji multimedialnej

• Zastosowanie narzędzi do przechowywania danych w chmurze oraz platformy wymiany danych Slack, Trello

• Wykresy Gantt'a - officetimeline.com, Doodle i inne