rozmiar czcionki: A | A | A

„Dolnośląska – Saksońska Konferencja pn. „ Międzyregionalna współpraca w zakresie promocji uczniów uzdolnionych”

22.05.2013 09:44

W myśl zasady „Każdy uczeń jest zdolny” opracowano ramy Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, które towarzyszą instytucjonalnym działaniom realizowanym przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego. 17 maja br. odbyła się konferencja pn. "Międzyregionalna współpraca w zakresie promocji uczniów uzdolnionych".  Wicemarszałek Radosław Mołoń przybliżył słuchaczom główne założenia systemu opierające się na pracy z uczniem zdolnym w jego własnym środowisku oraz działania wspierające szkoły i nauczycieli zarówno organizacyjnie, merytorycznie jak i finansowo. Obecnie w sieci jest 48 placówek z terenu Dolnego Śląska. Honorowymi gośćmi spotkania byli przedstawiciele Saksońskiego Ministerstwa Edukacji i dyrektorzy saksońskich szkół.         
Praca z uczniami zdolnymi, odkrywanie ich zainteresowań i talentów odbywa się także poprzez przygotowywanie i koordynowanie konkursów. Wśród nich możemy wyróżnić dwa o randze wojewódzkiej: „zDolny Ślązak Gimnazjalista” oraz „zDolny Ślązaczek”, w ramach których organizuje się konkursy przedmiotowe.   
Twórcami systemu były Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty oraz Fundacja Edukacji Narodowej.