rozmiar czcionki: A | A | A

Delegaci z Mazowsza poznali nasze projekty edukacyjne

31.03.2011 20:52

Dziś w urzędzie marszałkowskim wicemarszałek Radosław Mołoń gościł delegację z województwa mazowieckiego na czele z członkiem zarządu Leszkiem Ruszczykiem.

Wiodącym tematem spotkania było zaznajomienie urzędników z Mazowsza z realizowanymi na Dolnym Śląsku projektami edukacyjnymi. W tym celu gościom zaprezentowano specjalnie przygotowaną przez Wydział Edukacji UMWD prezentację multimedialną.

Następnie wicemarszałek wraz z przedstawicielami województwa mazowieckiego wizytowali Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. To nowoczesny kompleks budynków  posiadający wysoko wykwalifikowaną kadrę. Obiekt jest przystosowany dla uczniów niewidomych, jak również poruszających się na wózkach, posiada dobrze wyposażone gabinety rewalidacyjne, salę do prowadzenia stymulacji wzroku, zaplecze środków dydaktycznych, specjalistyczne programy, bibliotekę brajlowską działającą jako centrum multimedialne o charakterze środowiskowym, sale sportowe i nowoczesny basen.

***
Ośrodek we Wrocławiu istnieje od 1947 roku. Na pomysł jego założenia wpadli nauczyciele z Zakładu Dzieci Niewidomych we Lwowie. Jeszcze prawie 10 lat temu Ośrodek mieścił się w trzech, oddalonych od siebie budynkach. Od 2003 roku jego siedzibą jest nowo wybudowany obiekt przy ul. Kamiennogórskiej 16. Znajdują się w nim: szkoła podstawowa oraz gimnazjum dla dzieci niewidomych i słabo widzących, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju i internaty. Ponadto w Ośrodku mieści się technikum masażu, liceum ogólnokształcące, szkoła zawodowa, a także policealna. Więcej: www.oswdn.pl