rozmiar czcionki: A | A | A

C.d. warsztatów regionalnych pn. "Młodzież dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań".

20.09.2016 10:29

W sobotę 17 września 2016 r. uczestnicy w międzynarodowych i międzyszkolnych grupach opracowali swoje wizje wspólnego obszaru powiązań do 2030 roku. Uczniowie w trakcie przygotowań do popołudniowej sesji, na której mieli zaprezentować swoje prace, wykazywali się ogromną inwencją i kreatywnością. Wykorzystywali wszystkie materiały i narzędzia udostępnione im przez organizatorów, zarówno plastyczne, jak i multimedialne.

DODN Wrocław

O godzinie 17.00 rozpoczęła się sesja podsumowująca czterodniowe warsztaty. W obecności Pani Heike Paul z Saksońskiej Agencji Oświatowej, specjalistki w zakresie edukacji międzykulturowej, Pani Kingi Hartmann-Wóycickiej, autorki i realizatorki wielu projektów młodzieżowych na pograniczu polsko-niemieckim oraz współorganizatorki warsztatów w Krzyżowej, a także Pana Macieja Zatheya, dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego, uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy.

Prezentacje poszczególnych grup obejmowały następujące obszary tematyczne polsko-niemieckiego obszaru powiązań: gospodarka, transport,  środowisko,  kapitał społeczny, edukacja, energetyka. Każda z trzech grup podeszła do tematu w sposób indywidualny i przyjęła inną perspektywę, ale w swoich prezentacjach młodzi ludzie podkreślali wagę zrównoważonego rozwoju we wszystkich tych dziedzinach. Uczniowie wykorzystali swoje zdolności i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii. W trakcie przygotowywania makiet powstał film, który był wyjątkowym dodatkiem do prezentacji. Pracę młodzieży podsumował Pan Maciej Zathey dziękując uczniom za ich pracę, a przede wszystkim za nowe, inspirujące  spojrzenie i perspektywę.
Pani Heike Paul z Saksońskiej Agencji Oświatowej podziękowała wszystkim zaangażowanym osobom, młodzieży, ich opiekunom, a także konsultantom Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, którzy przygotowali i przeprowadzili warsztaty. Wszyscy uznali warsztaty za niezwykle ważną i potrzebną inicjatywę oraz obiecali sobie, że dołożą starań, aby miały one swoją kontynuację.

DODN Wrocław
DODN Wrocław
DODN Wrocław
DODN Wrocław
DODN Wrocław