rozmiar czcionki: A | A | A

Biblioteka plus

19.09.2011 15:45

Najlepsza wizytówka władz samorządowych, oferująca dostęp do kultury i wiedzy dla wszystkich bez względu na poziom wykształcenia, wiek, płeć czy zasoby finansowe - taka powinna być nowoczesna biblioteka. W celu stworzenia takiej instytucji społecznej powstał program „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Dziś o jego realizacji mówił wicemarszałek województwa Radosław Mołoń podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

W trakcie konferencji wicemarszałek przedstawił obecny stan bibliotek oraz odniósł się do  potrzeby zmian i wzmocnienia ich potencjału. Przedstawiciel zarządu województwa zaznaczył, że program  Biblioteka+ może sprawić, że biblioteki gminne staną się lokalnymi centrami uczestnictwa w kulturze, centrami dostępu do wiedzy oraz instytucjami integrującymi całą społeczność lokalną. Biblioteka nie powinna być jedynie miejscem książki, ale również miejscem spotkań, miejscem życia społecznego - mówił wicemarszałek.

Podczas konferencji dokonano analizy nowoczesnej biblioteki i jej roli w innych krajach europejskich podając przykłady Szwecji i Niemiec. Konferencja posłużyła także wymianie informacji o programie i umożliwiła prezentacje liderów dotychczasowych projektów wspierających czytelnictwo i biblioteki w regionie. W spotkaniu wziął udział również dziennikarz, publicysta i pisarz Bogusław Chrabota, zaangażowany w Republikę Książki, który wesprze działania jako ambasador programu Biblioteka+ w województwie dolnośląskim.

Utrudniony dostęp do kultury w małych miejscowościach stwarza duże wyzwanie. Dokonanie  zmiany w tej dziedzinie  jest wspólną misją ministerstwa kultury, samorządu województwa i gmin.

***
„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest jednym z priorytetów Programu Wieloletniego Kultura+ uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2011-2015. Jego celem jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Więcej o programie: www.bibliotekaplus.pl