rozmiar czcionki: A | A | A

60 lat Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

16.09.2011 19:07

Minęło 60 lat od chwili, gdy uroczystym Gaudeamus zainaugurowano pierwszy rok na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dziś w Auli Jana Pawła II odbyła się jubileuszowa uroczystość. Otworzył ją prof. Jerzy Sobota, dziekan Wydziału. Wśród gości znaleźli się członek zarządu województwa Włodzimierz Chlebosz, wojewoda dolnośląski Marek Skorupa i wojewoda opolski Ryszard Wilczyński. W rocznicowych obchodach uczestniczyli także przedstawiciele jednostek związanych z gospodarką wodną i geodezją oraz przedstawiciele świata nauki z kraju i z zagranicy.

Obchody zainaugurowało seminarium „Perspektywy międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej”. Zaproszeni goście mieli okazję przypomnieć sobie historię wydziału, którą przedstawił dziekan prof. Sobota, zaś historię poszczególnych jednostek - jako prezentacje multimedialne - zaprezentowali ich przedstawiciele. Jubileusz był także okazją do podziękowań współpracownikom. Medale „Za zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji” otrzymało dwadzieścia osób. Uroczystościom towarzyszyły również spotkania w ramach zjazdu absolwentów. Byli studenci mieli okazję zwiedzić laboratoria i jednostki organizacyjne wydziału, a także spotkać się na uroczystej kolacji z pracownikami wydziału.

***
Początki badań i kształcenia studentów na kierunku melioracji wodnych mają związek z utworzeniem w 1945 roku Katedry Melioracji i Inżynierii Rolnej na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Samodzielny Wydział Melioracji Rolnych powstał w 1951 roku, a w 1954 roku zmienił nazwę na Wydział Melioracji Wodnych. Dynamiczny rozwój wydziału stanowił podstawę uruchomienia w roku 1960 studiów na kierunku geodezja urządzeń rolnych. W latach 1991-1992 dokonano modernizacji studiów i zmieniono nazwę na Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska. Początek XXI wieku przyniósł kolejne zmiany. Nazwę wydziału zmieniono na obecną: Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. W latach 2006-2010 Wydział wzbogacił swoją ofertę o dwa nowe kierunki studiów: inżynieria bezpieczeństwa oraz inżynieria i gospodarka wodna. Powstało Centrum Kształcenia na Odległość, powołano Stację Dydaktyczno-Badawczą w Mściwojowie, otwarto wydziałową bibliotekę i czytelnię oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Kadra naukowa to 184 nauczycieli akademickich, w tym 51 profesorów i doktorów habilitowanych. Liczba studentów studiujących na sześciu kierunkach przekracza 3600. Wydział prowadzi studia podyplomowe i doktoranckie na sześciu specjalnościach, ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych i nauk technicznych oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych.

www.up.wroc.pl