rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. "Dolnośląskie Stokrotki".

06.02.2014 15:30 15:30

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. "Dolnośląskie Stokrotki".

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. "Dolnośląskie Stokrotki".

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są gminy wiejskie
i miejsko-wiejskie z terenu Dolnego Śląska.
 
Celem naboru wniosków jest wyłonienie i wsparcie działań  służących  realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie, pn. „Dolnośląskie Stokrotki”.
 
W ramach działania przewiduje się dofinansowanie zadania:
Wynagrodzenie dla opiekunów grup tanecznych, trenerów, instruktorów, którzy mając doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, zajęć, nieformalnych grup i zespołów tanecznych, poprowadzą lub utworzą nowe grupy taneczno-ruchowe (do 12 osób jedna grupa), które będą brały udział w zajęciach  min. 2 x w tygodniu (jedna jednostka zajęciowa - 1,5 h).

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu, a także Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ogłoszenie zamiesza się również na tablicy ogłoszeń Wydziału Edukacji i Nauki UMWD.

 

Oferta realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna).

Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2014 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2014 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są dolnośląskie szkoły wyższe.

Celem naboru wniosków jest wyłonienie i wsparcie zadań dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

W ramach działania przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
Zadanie 1 - Organizacja konferencji, seminarium, spotkania naukowego, związanych z kształceniem studentów, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.

Zadanie 2 - Publikacje, wydawnictwa naukowe. Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne związane z realizacją kształcenia studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Oferta realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna).