rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodano: 22-06-2022 10:59

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2022/2023 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk".

[więcej]

Nabór wniosków na realizację w roku szkolnym 2022/2023 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego...

Dodano: 27-04-2022 12:51

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku szkolnym 2022/2023 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk".

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia...

Dodano: 21-04-2022 09:35

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia psychologicznego i poradnictwa dla dzieci i młodzieży w ramach Punktu Pomocy Dzieciom i Młodzieży w 2022 r.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia psychologicznego i...

Dodano: 03-03-2022 10:58

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia psychologicznego i poradnictwa dla dzieci i młodzieży w ramach Punktu Pomocy Dzieciom i Młodzieży w 2022 r.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. dotyczącego...

Dodano: 22-09-2021 13:15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Dodano: 10-08-2021 12:38

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadania publicznego w 2021 r. dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2021/2022 zadania...

Dodano: 30-06-2021 12:41

W dniu 28 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 3929/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2021/2022 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk". Uchwała nr 3929/VI/21 ZWD z dnia 28.06.2021 r.

[więcej]

Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2014 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2014 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są dolnośląskie szkoły wyższe.

Celem naboru wniosków jest wyłonienie i wsparcie zadań dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

W ramach działania przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
Zadanie 1 - Organizacja konferencji, seminarium, spotkania naukowego, związanych z kształceniem studentów, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.

Zadanie 2 - Publikacje, wydawnictwa naukowe. Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne związane z realizacją kształcenia studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Oferta realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna).