rozmiar czcionki: A | A | A

B3 Region

Projekt B3 Regions jest realizowany w ramach programu INTEREG IVC. Umożliwia on współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy regionami mniej i bardziej doświadczonymi we wdrażaniu rozwiązań szerokopasmowych (szczególnie na terenach wiejskich i słabo zaludnionych), które swoje projekty zrealizowały już przy pomocy funduszy strukturalnych.
B3R przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i unowocześnienia gospodarki w Europie poprzez:
• Wymianę doświadczeń i wiedzy w kluczowym obszarze, jakim jest społeczeństwo informacyjne
• Wykorzystywanie i optymalizację dobrych praktyk regionów doświadczonych we wdrażaniu rozwiązań szerokopasmowych na terenach wykluczonych cyfrowo (szczególnie istotne będą praktyki zrealizowane w ramach funduszy strukturalnych w latach 2000-2006)
• Wybór najlepszych praktyk i dążenie do ich wdrożenia w ramach funduszy strukturalnych
• Rozpowszechnienie efektów projektu w innych regionach

Główny cel projektu:

Stworzenie sieci partnerów złożonej z 16 instytucji publicznych, pochodzących z 8 krajów członkowskich UE, w celu usprawnienia działań prowadzonych w zakresie innowacji. Projekt zakłada transfer najlepszych praktyk dotyczących rozwoju sieci szerokopasmowych w ramach funduszy strukturalnych przeznaczonych na lata 2007-2013.  Projekt będzie trwał 26 miesięcy (od września 2008 do października 2010).
W projekcie uczestnicy 16 partnerów z 8 państw członkowskich UE:

  • 4 stare kraje członkowskie UE (Grecja, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania)
  • 4 nowe kraje członkowskie UE (Bułgaria, Cypr, Polska, Węgry)

Partnerzy Projektu:

8 Instytucji zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi:

5 Agencji Wdrażających Rozwiązania ICT:

1 Władza Miejska:

2 Uniwersyteckie Wydziały: