rozmiar czcionki: A | A | A

O projekcie


Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego Śląska. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie.  Projekt DSS będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  oraz budżetu województwa Dolnośląskiego  zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych, Dolnośląską Strategią Innowacji oraz umieszczony w Wieloletnim programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt budowy DSS jest również ujęty w ogólnokrajowych dokumentach  strategicznych:  Narodowe Strategie Ramy Odniesienia – Narodowa Strategia Spójności, Strategia Rozwoju Kraju 2007-20015 (SRK),Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013.