rozmiar czcionki: A | A | A

Komunikat za okres 2Q 2022

10.10.2022 12:10

Informacja Operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, działającego pod firmą DSS Operator S.A., o swojej działalności w II kwartale 2022 r.


W II kwartale 2022r Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej prowadził konsekwentnie działania budowania swojej pozycji na rynku telekomunikacyjnym Dolnego Śląska, która opiera się na wiarygodności,  kompetencjach zespołu ekspertów OI, jakości świadczenia usług oraz dyspozycyjności wobec klienta. Takie działania zapoczątkowane w 2016 roku przynoszą wciąż pozytywne rezultaty. Korzystający z infrastruktury DSS Operatorzy Sieci Dostępowych i Jednostki Samorządu Terytorialnego doceniają również zaawansowaną technologię, dobrą jakość świadczenia usług, zaplecze merytoryczne oraz zasięg sieci światłowodowej, czego dowodem są podpisane kolejne umowy oraz wykonane wdrożenia.


W obszarze administracji publicznej, DSS Operator S.A. kontynuuje dotychczasowe działania mające na celu rozwój uruchomionych usług dążąc do realizacji potrzeb klientów końcowych. Zadaniem z jakim Operator musi się mierzyć obecnie i  przy kolejnych projektach jest znalezienie rozwiązań, które umożliwią uruchomić dostęp do usług szerokopasmowych jednostkom samorządowym posiadającym swoje lokalizacje w znacznej odległości od zasięgu Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, oraz na obszarach z ograniczonym dostępem do infrastruktury technicznej, z której OSD jak i OI mógłby skorzystać jak np. kanały technologiczne w pasach dróg publicznych. Przekłada się to na znaczne wydłużenie procesu projektowania, implementacji i uruchomienia usług. Optymistyczną konsekwencją podejmowanych przez nas działań, jest rosnąca świadomość jak ważne jest planowanie budowy kanałów technologicznych podczas remontów lub budowy dróg publicznych.


Istotnym zakresem ciągłych działań operacyjnych są wymienione  już w poprzednich komunikatach kwartalnych obszary naszej aktywności takie jak uzgadnianie dokumentacji, przeglądy , nadzory, usuwanie ewentualnych awarii itp.