rozmiar czcionki: A | A | A

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za lipiec 2014

Dodano: 01-08-2014

Roboty budowlane prowadzone są obecnie na 24 relacjach, w tym na 14 relacjach dystrybucyjnych i 10 relacjach szkieletowych.

[więcej]

Ponownie postępowanie na wybór Operatora Infrastruktury dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej,

Dodano: 24-07-2014

W dniu 23.07.2014 Województwo Dolnośląskie ogłosiło ponownie postępowanie – w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci. Postępowanie dotyczy zawarcia umowy koncesji na usługi.

[więcej]

Informacja o odwołaniu postępowania na wybór Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci...

Dodano: 15-07-2014

W dniu 15 lipca 2014 roku Województwo Dolnośląskie odwołało postępowanie pn. „Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci”, DT-W.I.272.1.2013, o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane.

[więcej]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za czerwiec 2014

Dodano: 01-07-2014

Prace budowlane przy budowie sieci szerokopasmowej DSS prowadzone są obecnie na 20 relacjach, w tym na 11 relacjach dystrybucyjnych i 9 szkieletowych. Przyrost długości wybudowanej mikrokalizacji teletechnicznej wyniósł w czerwcu ok. 130 km, przy czym pod koniec miesiąca zauważalne stało się nieco wolniejsze tempo robót prowadzonych przez Wykonawcę.

[więcej]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za maj 2014

Dodano: 30-05-2014

W drugiej połowie maja Wykonawcy rozpoczęli roboty budowlane przy 5 nowych relacjach: RD_15, RD_19, RD_46, RS_23 i RS_24. Tygodniowy przyrost długości mikrokanalizacji wyniósł 30 kilometrów. Według stanu na koniec maja, długość mikrokabla zainstalowanego w mikrokanalizacji przekroczyła 1000 km.

[więcej]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za kwiecień 2014

Dodano: 07-05-2014

W miesiącu kwietniu realizacja projektu DSS nabrała tempa i rozmachu. Prace budowlane objęły również trudnodostępne tereny górskie, w tym: zbocza, półki skalne, tunele i wiadukty.

[więcej]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za marzec 2014

Dodano: 07-04-2014

Z końcem marca odebrano projekt RD_44, dzięki czemu z puli projektów sieci pasywnej do wykonania zostało jeszcze tylko 5 projektów o łącznej projektowanej długości ok. 147 km.

[więcej]