rozmiar czcionki: A | A | A

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za sierpień 2014

01.09.2014 12:57

Zostały już opracowane i odebrane od Wykonawcy dokumentacje projektowe dla wszystkich relacji optotelekomunikacyjnych. Po słabszej pierwszej dekadzie sierpnia, Wykonawca podkręcił nieco tempo robót i ostatecznie wybudował w sierpniu ok. 110 km sieci. Nie jest to jednakże przyrost wystarczający do zakończenia wszystkich robót budowlanych w zaplanowanym terminie 31.10.2014.

Przez cały ten czas trwały przeglądy techniczne relacji zgłoszonych do odbioru. Inżynier Kontraktu rozpoczął i przeprowadził z wynikiem pozytywnym przeglądy techniczne m.in. dla relacji: RS_10, RS_15, RS_18, RS_29 i RD_51, RD_37, RD_8, RD_9, RD_15, RD_18, RD_19, RD_46, RD_66 i RS_30. Ostatecznie dokonano odbioru częściowego wszystkich 16 zaplanowanych na sierpień relacji.


Po zakończeniu sierpniowych odbiorów, pozostaje do zrealizowania jeszcze 14 relacji, przy czym obecnie prace są prowadzone na 11 z nich, w tym na  5 relacjach dystrybucyjnych i 6 szkieletowych. Prace budowlane zostały rozpoczęte na trzech nowych relacjach RS_8, RS_12 i RD_21, a na relacji RD_14 wzmocniono ekipę prowadząca roboty. Pod koniec sierpnia tygodniowy przyrost długości sieci po raz pierwszy od dłuższego czasu był zadowalający i wyniósł prawie 42 km. Do wybudowania zostało ok. 158 km sieci na 14 relacjach.


Do rozpoczęcia pozostały jeszcze 2 relacje: RD_42 i RD_43 na trasie kolejowej Wrocław – Poznań oraz odcinek RS_6 w samym Wrocławiu. W zakresie relacji RS_6 pozostało do wykonania około 14 km linii światłowodowej w kanalizacji dzierżawionej na prawach IRU oraz spięcie DSS z dwoma punktami wymiany ruchu internetowego. Z uwagi na prowadzoną obecnie modernizację linii kolejowej Wrocław – Poznań relacje zlokalizowane wzdłuż tej trasy należą do najtrudniejszych w wykonaniu, z uwagi na konieczność koordynacji prac z pracami firm przebudowującymi torowisko i nasypy. Z tego też powodu opracowanie dokumentacji projektowych dla tych odcinków mogło być zakończone dopiero w czerwcu br., zaś udostępnienie terenu budowy możliwe będzie dopiero we wrześniu.


Podsumowując zaawansowanie w odniesieniu do całego zakresu projektu, sytuacja przedstawia się następująco:

- długość wybudowanej mikrokanalizacji – ok. 1447 km [~90% zakresu]

- liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych - 74 szt. [~90% zakresu]

- liczba wybudowanych węzłów szkieletowych - 8 szt. [89% zakresu]

- liczba relacji optotelekomunikacyjnych po odbiorze częściowym - 80 szt. [~85% zakresu]