rozmiar czcionki: A | A | A

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej - raport za październik 2014

05.11.2014 10:20

W październiku prace budowlane przy budowie DSS prowadzone były już tylko na 5 relacjach (RS_6, RD_42, RD_43, RD_20 i RD_21). Na pierwszych 3 spośród wymienionych trwała jeszcze budowa mikrokanalizacji, zaś na pozostałych sieć uzbrajana była w obiekty liniowe. Wszystkie pozostałe relacje zostały już wykonane i odebrane lub wykonane i zgłoszone do przeglądu akceptacyjnego.

W ostatnich 2 tygodniach miesiąca osiągnięto zbliżony efekt pracy Wykonawcy, tj. wykonanie po 7 km mikrokanalizacji. Przyczyną takiego rezultatu jest z jednej strony zawężający się front robót, zaś z drugiej - opady deszczu, które powodują trudności w poruszaniu się sprzętu po nieutwardzonych nawierzchniach. Dodatkowo na relacjach RD_42 i RD_43 Wykonawca musi się stale dopasowywać do trwającej inwestycji PKP PLK SA , zarówno w odniesieniu miejsc, jak i terminów prowadzenia robót budowlanych.


Z końcem października zakończono prace budowlane na RD_20 i RD_21, które oczekują obecnie na dokonanie przeglądu akceptacyjnego. W budowie pozostają już tylko 3 relacje: RS_6, RD_42 i RD_43. Do wykonania pozostaje jeszcze około 24 km, co stanowi nie więcej niż 1,5% całości inwestycji.


Podsumowując zaawansowanie w ciągu minionych dwóch tygodni w odniesieniu do całego zakresu projektu, sytuacja przedstawia się następująco:
•    długość wybudowanej mikrokanalizacji – ok. 1581 km [~99% zakresu]
•    liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych - 81 szt. [~99% zakresu]
•    liczba wybudowanych węzłów szkieletowych - 9 szt. [100% zakresu]
•    liczba relacji optotelekomunikacyjnych po odbiorze częściowym - 80 szt. [~85% zakresu]