rozmiar czcionki: A | A | A

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej - raport za listopad 2014

03.12.2014 10:20

To już ostatnie kilometry i ostatnie dni budowy infrastruktury pasywnej Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. Prace budowlane prowadzone były już tylko na 3 relacjach (RD_42 i RD_43 i RS_6), na których sieć uzbrajana jest w obiekty liniowe. Łącznie do wybudowania zostało już tylko ok. 7 km mikrokanalizacji. Ponadto na relacji RS_6, mimo zakończonych prac liniowych, Wykonawca musi jeszcze zaciągnąć 11 km światłowodu do kanalizacji dzierżawionej od operatora telekomunikacyjnego (Orange). Z uwagi na nie zawsze drożną kanalizację może stanowić pewien problem.

Przyrost długości wybudowanej kanalizacji w listopadzie wyniósł ok. 17 km. Po usunięciu usterek na 9 relacjach, które nie uzyskały rekomendacji odbiorowych w poprzednim zgłoszeniu do odbioru częściowego (RD_14, RD_17, RD_44,  RS_7, RS_8, RS_9, RS_12, RS_23, RS_24), Wykonawca ponownie zgłosił je do odbioru. Do odbioru zostały też po raz pierwszy zgłoszone relacje RD_20  i  RD_21, a także relacja RD_8, która była odebrana na podstawie zaawansowania robót, po tym jak operator energetyczny przełożył przyłącze energetyczne do szafy dystrybucyjnej w Jemnej.


Równocześnie Wykonawca przystąpił do wykonywania pomiarów końcowych linii optotelekomunikacyjnych, co jest warunkiem koniecznym dla dokonania odbioru końcowego (wcześniej wykonywane były jedynie pomiary reflektometryczne).


Podsumowując zaawansowanie w ciągu minionych dwóch tygodni w odniesieniu do całego zakresu projektu, sytuacja przedstawia się następująco: • długość wybudowanej mikrokanalizacji – ok. 1598 km [~99% zakresu]
• liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych - 81 szt. [~99% zakresu]
• liczba wybudowanych węzłów szkieletowych - 9 szt. [100% zakresu]
• liczba relacji optotelekomunikacyjnych po odbiorze częściowym - 80 szt. [~85% zakresu]